banner
Tempo wymierania ptaków w Polsce jest wyższe niż w jakimkolwiek innym kraju
Odcinek 6

Tempo wymierania ptaków w Polsce jest wyższe niż w jakimkolwiek innym kraju

Czy ptaki poczuły już wiosnę i w głowie im tylko amory? Jakie są zwyczaje godowe ptaków? Które ptaki to seksualni rekordziści? Gdzie zniknęły wróble? I czy Polska to w ogóle dobry kraj dla ptaków?

Rozmawiam o tym z Jackiem Karczewskim ze stowarzyszenia Jestem na PTAK, obserwatorem przyrody, miłośnikiem i znawcą ptaków oraz autorem książek „Jej wysokość gęś” i „Noc sów”.

 

Oto kilka cytatów z rozmowy z Jackiem Karczewskim:

Ptaki rywalizują o partnerów i partnerki. Rywalizują o miejsca na gniazda, co jest coraz trudniejsze, dlatego że zwariowaliśmy, wyżynając co drugie drzewo i większość krzaków. Największa rywalizacja dotyczy ptaków, które gnieżdżą się w dziuplach. Dochodzi czasem do pojedynków na śmierć i życie. Zwiększyła się też rywalizacja o pokarm, bo jest coraz mniej miejsc, w których ptaki mogą go znaleźć.

Wodniczka to ptak, który kiedyś był bardzo pospolity w całej Europie. Krajobrazem, w którym żyje, są mokre, bagienne, półbagienne łąki. Takie krajobrazy kiedyś dominowały w całej Europie. (…) Wodniczka jest dzisiaj, jeśli chodzi o ptaki wróblowe, jedynym zagrożonym wyginięciem gatunkiem w skali świata.

Populacje naszych ptaków lęgowych lecą na łeb, na szyję. My mamy najwyższy wskaźnik ekstynkcji w Europie. To wskaźnik mówiący o tym, ile ptaków straciliśmy jako gatunki lęgowe z naszego krajobrazu. Mamy najwyższy wskaźnik ekstynkcji w Europie i jeden z najwyższych na świecie. Mnie to nie szokuje, bo zwracaliśmy na to uwagę od lat, ale nie bardzo chciano nas słuchać. W Polsce pokutuje mit, że jesteśmy kolebką przyrody dla Europy, taką zieloną oazą. Tymczasem jest dokładnie odwrotnie. Tempo wymierania ptaków w Polsce jest wyższe niż w jakimkolwiek innym kraju. Na przestrzeni ostatnich niespełna dwustu lat straciliśmy co najmniej 16 gatunków lęgowych i 47 kolejnych jest na krawędzi wymarcia. I prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilku lat stracimy je na dobre. To blisko jedna czwarta wszystkich gatunków lęgnących się w Polsce. Jesteśmy za to odpowiedzialni.

Więcej w odcinku.

W dżinglu podcastu został wykorzystany utwór „Little Idea” od scottholmesmusic.com

Related Episodes

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tempo wymierania ptaków w Polsce jest wyższe niż w jakimkolwiek innym kraju