W życiu wszystko jest dylematem. O aborcji, bioetyce i LGBT na lekcjach etyki w szkole

Gdy nieco ponad 10 lat temu chodziłem do szkoły ...

Odcinek 2